Aktivity

Společné akce a aktivity jako způsob dalšího rozvoje


Pro naše studenty připravujeme během roku zajímavé akce a setkání. Cílem je nejen výměna a sdílení informací, zpětná vazba, ale především přátelské a příjemné poznání lidí zapojených do programu Erudikonu.

Do našeho portfolia aktivit zařazujeme filmové kluby, workshopy a assessment centrum.

Připravujeme setkání i pro patrony. Mají mnoho různorodých zkušeností s podporou „svého“ studenta a ukázalo se jako velmi přínosné takové postřehy sdílet a popovídat o nich.

Jednou ročně pořádáme setkání všech lidí zapojených do Erudikonu. Během víkendového shledání se mají možnost blíže poznat všichni, kdo s Erudiknem spolupracují. Mezi ně patří členové správní a dozorčí rady, nadačního výboru, poradci, sponzoři, patroni a další přátelé Erudikonu.