Dozorčí rada

Ing. Eva Jechová

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Podniková ekonomika se specializací na marketing
a management. Spolupracovala na tvorbě a implementaci procesního modelu uspořádání a řízení společnosti NEWTON především v oblasti ekonomiky a financí, majetku, legislativy, pojištění, lidských zdrojů a správy firem. V současné době pracuje jako ekonomka na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a působí jako členka dozorčí rady NF Erudikon.

Proč spolupracuji s NF Erudikon?
Protože věřím, že vzdělání pomáhá stát se lepším člověkem.


JUDr. Martin Janoušek

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V období 2003 - ­ 2004 studoval soukromé právo na Právnické fakultě University v Pasově V Německu. V současné době působí jako právník v advokátní kanceláři Becker a Poliakoff, v.o.s. v Praze. Je poradcem rektora vysoké školy NEWTON College.

Proč spolupracuji s NF Erudikon?
Věřím, že na rozdíl od mnoha jiných druhů pomoci, které však rozhodně nijak nesnižuji, má pomoc směřovaná k vzdělání hlubší smysl v tom, že není jednorázová a že se nespotřebuje pomocí samotnou. Pomoc poskytnutá směrem k vzdělání se naopak dál sama vyvíjí a reprodukuje. Výsledkem může být, že z člověka závislého na pomoci ostatních se stane člověk schopný pomoci si sám nebo dokonce pomoci i ostatním.


Ing. Zdislava Odstrčilová

Informace budou doplněny.