Prostřednictvím patronů a finanční pomoci umožňujeme dosažení vysokoškolského vzdělání motivovaným studentům se sociálním hendikepem

O nadačním fondu
Takový je příští věk, jak jsou vychovávaní přiští jeho občané.
— Jan Amos Komenský —

Studenti

Zajímáme se o mladé lidi, kteří si prošli
těžkou životní situací a poskytujeme jim podporu k tomu, 
aby mohli studovat na vysoké škole.

studenti

Patroni

Osobní patron je zásadní a nedílnou součástí naší podpory. 
Studentům poskytuje pomocnou ruku během celého studia. 
Vytváří s nimi projekt pro zmapování cílů studenta a jeho rozvoj. 

Patroni

Sponzoři

Firma či jedinec se mohou sami rozhodnout, jakou formou chtějí studenta podpořit,
jak s ním spolupracovat. Děkujeme touto cestou všem za jejich štědrost.

Sponzoři