Jak pomáháme

Podpora je postavena na třech pilířích pomoci - lidské, materiální a finanční

Lidská podpora

Každý student má po celou dobu studia patrona, který je nedílnou součástí projektu. Patronem se může stát člověk, který má chuť studenta podpořit svými zkušenosti a znalostmi. Stejně tak mu poskytuje zpětnou vazbu, přijímá jeho radosti a strasti, které ho během studia potkají. Patron je člověk, který se většinou pohybuje ve stejném či podobném oboru, který si vybral student. Nemusí tomu ale tak být. Patrona vybíráme individuálně po zvážení a konzultaci se studentem, jakou podporu nejvíce potřebuje. ​

Cílem podpory je být studentovi nablízku během studia a dovést ho k prnívnímu zaměstnání.

Finanční podpora

Projekty, studijní plány, workshopy by se neobešly bez laskavé podpory sponzorů. Díky nim může Erudikon poskytovat finanční pomoc dle schváleného projektu. Peníze jdou například na úhradu školného, na připojení k internetu, na sociální výdaje. Od počátku působení ke konci roku 2016 bylo díky sponzorům rozděleno téměř 5 500 000,- Kč.

Materiální podpora

Jsme schopní pomoci i materiálně. Jedná se o situace, kdy student potřebuje během studia například počítač, tiskárnu, skripta, knihy. V tento moment opět využíváme štědrosti finančních partnerů.

Další forma podpory

Připravujeme pro studenty též zajímavé aktivity, mezi které patří vzájemná setkání, workshopy a filmové kluby. I tento druh podpory považujeme za podstatný pro rozvoj osobnosti studenta a jeho motivaci.

Chci se zapojit

Více informací