Jak vypadá projekt

Projekt je základním stavebním kamenem pro spolupráci studenta s Erudikonem


Projekt si student sestavuje sám pod dohledem svého osobního patrona, který mu může v mnoha věcech jakožto jeho „osobní kouč“ pomoci. Ač je v projektu nejpodstatnější osobní příběh studenta, jeho konkrétní cíle ambice, má projekt pro všechny studenty určitý řád.

V projektu je kromě základních osobních údajů studenta potřeba popsat dlouhodobé a krátkodobé cíle na daný akademický rok. Společně s patronem navrhnout také prostředky k jejich dosažení. Stejně tak je nezbytné uvést požadavky na finanční a materiální podporu.

Projekt je určitým plánem, který na společných schůzkách patron se studentem probírají a hodnotí, jak se student blíží ke svým cílům, které si stanovil.

Na konci akademického roku student společně se svým patronem svůj projekt zhodnotí.