Současní studenti

V akademickém roce 2018/2019 
podporujeme 10 vysokoškolských studentů


Helena Š.
škola: Ostravská univerzita
město: Ostrava
obor: Učitelství českého jazyka s literaturou a hudební výchovy
ročník: CŽVU
patron: PhDr. Jaromír Matoušek - psycholog, poradce NF Erudikon

Spolupráce pro mě byla a stále je velice užitečná ve dvou oblastech, a to především z hlediska finančního zajištění, dále také v oblasti rad a užitečných informací. Erudikon mi pomáhá řešit studijní problémy.  A mimo jiné se mi dostává i  psychické podpory díky mému patronovi.

Děkuji za veškerou pomoc Nadačnímu fondu Erudikon a jsem velice ráda, že do nadace patřím.


Miro B.
škola: NEWTON College 
město: Brno
obor: Management a globální podnikání
ročník: Miro se stal úspěšným absolventem (2016)
patron: Mgr. Petr Kraus

Díky NF Erudikon jsem mohl studovat na prestižní soukromé škole NEWTON College. Vedle dosavadního vzdělání a praxe mi toto umožňuje můj další rozvoj a větší zaměřenost, tudíž do budoucna širší uplatnění na trhu práce. Pomoc mi je dána ve formě mentoringu, konzultací, finanční podpory - úhrady školného a udělení stipendia.

Děkuji Erudikonu za tuto šanci.

(Pozn. NF Erudikon: Miro získal titul Mgr. na Pedagogicé fakultě v Plzni s aprobací hudební výchova a zpěv)


Kelly B.
škola: NEWTON College 
město: 
Praha
obor: Management se zaměřením na psychologii specializace psychologie mediálního prostoru
ročník: 1. ročník magisterského studia
patron: Mgr. Petr Kraus

Erudikon mi nabídl pomocnou ruku, když finanční situace se studiem pro mě byla tíživá. Jako bonus jsem dostala patrona, kterému se mohu se vším svěřit, či obrátit se na něj s problémem. Vím, že tu pro mě vždy je. Tento nadační fond mi umožnil vrátit se ke svým koníčkům, které jsou také finančně náročnější. Erudikon ovšem není jen finanční podpora, ale i podpora psychická.

Jsem vděčná Erudikonu, že se mohu věnovat studiju a mým zájmům.


Christian H.
škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
město:
Praha
obor: Právo a právní věda
ročník: 5. ročník
patron: JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb - partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Je předním a uznávaným odborníkem v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti. Je členem správní rady NF Erudikon.

Erudikon mi pomáhá dosáhnout cílů, kterých bych sám nedosáhl.

Erudikonu díky!


Bohdana J.
škola: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
město: 
Olomouc
obor: Speciální pedagogika se zaměřením na dramaterapii
ročník: 2. ročník magisterského studia
patron: Marjetka Kürner Kalous

Nadační fond mě podporuje již 5 let. Jsem velmi vděčná za finanční podporu, díky které mohu studovat v jiném městě, než je moje bydliště. Velmi si vážím podpory svého patrona, který mě vedl vysokoškolským životem, podporoval mě v mých aktivitách a pomáhal mi v osobnostním růstu. Taktéž jsem cítila blízkost a vstřícnost celého týmu nadačního fondu.

Díky Erudikonu mohu i po magisterském studiu pokračovat dál.


Adéla F.
škola: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
město:
 Praha
obor: Učitelství chemie a biologie pro střední školy
ročník: 2. ročník magisterského studia, v roce 2016 úspěšně absolvovala tuto školu
patron: Ing. Eva Jechová - ekonomka na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, členka dozorčí rady NF Erudikon

Moc si cením nejen finanční pomoci nadačního fondu, ale také si moc vážím spolupráce s patronkou Evou. Musím říci, že není nad to znát i pohled z jiné perspektivy. Vážím si její osobní podpory nejen ve studijních záležitostech. Mám pocit, že mi rozumí a dokáže mne pochopit. Tím, že má podobnou životní zkušenost jako já, mi velmi dobře rozumí.

Díky za podporu a srdečné díky mé milé patronce Evě!


 


David K.
škola: Fakulta tělesné výchovy a sportu
město: 
Praha
obor: Management tělesné výchovy a sportu
ročník: 1. ročník magisterského studia
patron: Tomáš Lisý - předseda občanského sdružení Sporability

V průběhu akademického roku mi Erudikon pomáhá zvládat školu dvěma způsoby. Prvním z nich je finanční podpora na náklady za studium a za potřeby s ním spojené. Jsou to hlavně kurzy, učebnice, pomůcky, bez kterých bych si studium nemohl dovolit. Druhým - a možná i důležitějším - způsobem podpory je pomoc od mého patrona Tomáše, se kterým se mohu vždy poradit, když něco nezvládám a který mě motivuje k lepším výsledkům. Proč je to pro mě tak podstatné? Jelikož od mých rodičů se této podpory nedočkám, spíše naopak.

Díky Erudikonu za obě tyto formy podpory!


František J.
škola: FAMU
město:
 Praha
obor: Kamera
ročník: 3.
patron: Marek Vítek, novinář, reportér

Erudikon mi pomohl skrze mého patrona dostat se do filmového oboru, který nyní studuji. Můj patron Marek Vítek se v televizním světě pohybuje mnoho let. Má zkušenosti s tím, když stojí před kamerou a moderuje, ale i zkušenosti, kdy kameru držel v ruce. A nejen při běžných reportážích - ale i válečných. Setkání s ním a to, že mě ukázal, jak takový svět kamery v praxi vypadá, mi pomohlo si udělat nejen hlubší představu o „kameře“, ale zároveň mě motivovalo a utvrdilo, že je to opravdu "to ono", co chci dělat. Erudikon mi také pomáhá po finanční stránce, abych se mohl adekvátně zapojit do studia na filmové fakultě.

Erudikone, díky za podporu!


Jaroslava P.
škola: Filozofická fakulta Univerzity Palackého
město:
Olomouc
obor: Historie – české dějiny
ročník: dokončení PhD. studia
patron: PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA - psycholožka, členka správní rady a poradkyně NF Erudikon, vyučující na NEWTON College

Moje patronka patří k nemnoha lidem, na které se můžu obrátit s jakýmkoliv problémem; vždy mi ochotně poradí, pomůže, podrží mě během skeptických období, „nakopne mě“, abych se na problém podívala i z jiných úhlů pohledu – a je jedno, zda se na ni obrátím se studijními záležitostmi, nebo jestli s ní řeším osobní problémy a mé vlastní vnitřní rozpory.

 


Klára K.
škola: Fakulta tělesné výchovy a sportu
město: Praha
obor: Management tělesné výchovy a sportu
ročník: 3. ročník – pozastavené studium (nyní na rok pozastavené studium z důvodu mateřství)
patron: Ing. Eva Jechová - ekonomka na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, členka dozorčí rady NF Erudikon

Erudikon mi dal nejen finanční zázemí, ale i možnost obrátit se o radu k mé úžasné patronce. Je moc fajn vědět, že je tu vždy někdo na koho se mohu obrátit o radu. 


V akademickém roce 2015/2016 jsme poskytli dalším 13 studentům.


Eva F.
škola: 1. lékařská fakulta 

město: Praha
obor: Zubní lékařství
ročník: 3.
patron: MUDr. Kateřina Cajthamlová - lékařka, psychoterapeutka

Díky Erudikonu můžu po finanční stránce zvládat těch spoustu změn, které souvisí s přechodem z gymnázia na vysokou školu. Jsem velmi vděčná, že mám možnost studovat a s Erudikonem náročné studium lépe zvládat. Velmi si vážím pomoci nejen za sebe, ale i za další členy naší rodiny, kterým Erudikon buď pomohl, nebo pomáhá. Těší mě, že mou patronkou je lékařka, jejíž práci již delší dobu sleduji a které si velmi vážím.

Děkuju celému týmu Erudikon!


Martin P.
škola: Přírodovědecká fakulta

město: Praha
obor: Geografie a kartografie
ročník: 3.
patron: Ing. Július Kudla - poradce, specialista na zahraniční obchod, člen dozorčí rady EGAP

Nadace Erudikon mě podporuje ve studiu ve všech směrech, od finanční podpory až po tu psychickou. Velmi si vážím podpory, kterou mi dala koordinátorka projektu paní Anna Lukešová. Nadace mi dává novou motivaci dosáhnout cílů, které se mi dříve zdály velmi vzdálené. Díky za podporu!


Aneta O.
škola: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

město: Ostrava
obor: Učitelství českého jazyka a hudební výchovy
ročník: CŽVU
patron: Mgr. Dana Svobodová - ředitelka a zakladatelka soukromé české-anglické mateřské školy Sofia School

Díky finanční podpoře Erudikonu mohu dále studovat na vysoké škole, která mě připravuje pro mé budoucí povolání.

Velmi si této pomoci vážím a jsem moc ráda, že do Erudikonu mohu patřit. Moje patronka mě od prvního momentu nejen motivuje a povzbuzuje, ale zároveň se mnou řeší možnost mé profesní praxe a osobního rozvoje. Těší mně, že na máme více společných témat než jen milovanou mateřštinu a lásku k hudbě a výtvarnému umění.


Anna H.
škola: Univerzita Palackého

město: Olomouc
obor: Mezinárodní sociální a humanitární práce
ročník: 2. ročník
patron: momentálně oslovujeme patronku pro studentku

Podpora Erudikonu mi zajišťuje příjemné zázemí při studiu, kdy se s klidem mohu věnovat vzdělání a seberealizaci tam, kde vidím smysl.

Velké srdečné díky!


Klára M.
škola: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého

město: Olomouc
obor: Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy
ročník: 2. ročník magisterského studia
patron: Ing. Pavla Gomba - ředitelka Českého výboru pro UNICEF

Erudikon znám sice krátce, ale už teď mi hodně pomohl. Tato nadace mě nadchla a obdivuji její poslání. Díky ní se mohu lépe soustředit na školu a rozvíjení svých darů. Jsem nadšená, že mohu své radosti i strasti konzultovat a radit se právě přímo s ředitelkou UNICEF Pavlou Gombou, která vždy byla a je pro mě velmi inspirující ženou.

Erudikonu jsem opravdu vděčná za pomocnou ruku, kterou mi poskytuje.


Barbora M.
škola: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

město: Olomouc
obor: Sociální pedagogika
ročník: 2. ročník bakalářského studia
patron: momentálně oslovujeme patronku pro studentku

S Erudikonem jsem se seznámila teprve nedávno. Avšak i za tu krátkou dobu mi pomohl. Bez jeho finanční podpory bych ani nemohla začít studovat vysokou školu a tím si začít rozšiřovat vědomosti v oboru, který mě baví. Díky, Erudikone, za podporu!


Natálie M.
škola: Vysoká škola finanční správní

město: Praha
obor: Marketingová komunikace
ročník: 3. ročník bakalářského studia
patron: Jana Mrákotová - tisková mluvčí a ředitelka PR, marketingu TV Prima

Chtěla bych poděkovat Erudikonu za podporu. Moc si vážím veškerého zájmu mi pomoci. Také jsem moc ráda, že mi svůj čas věnuje má patronka Jana Mrátová, se kterou se vždy ráda potkávám a která je ochotná mi v čemkoliv poradit a pomoci. Vždy mě zajímal marketing a to, že má patronka pracuje jako manažerka marketingu v TV Prima je pro mě naprosto inspirující.

Milý Erudikone, snad nezklamu a oplatím ti tvoji službu a snahu mi pomáhat během studia svými výsledky.


Denisa M.
škola: NEWTON College

město: Brno
obor: Mezinárodní management
ročník: 2. ročník magisterského studia
patron: MgA. Lucia Kršáková - ředitelka výroby TV Prima

Díky Erudikonu jsem se seznámila s úspěšnou ženou paní Lucií Kršákovou, která pracuje manažerka v TV Prima. Jsem ráda, že právě ona se stala mojí patronkou. Už při první setkání s ní mi bylo jasné, že se od ní budu moc spoustu věcí naučit. Jsem opravdu velmi ráda, že mám další osobu ve svém životě, se kterou se můžu poradit o mé budoucnosti. Děkuji Erudikonu za jeho možnosti a podporu. Děkuji Lucie za její čas, vstřícnost a pomocnou ruku.


Veronika K.
škola: Vysoká škola Palestra

město: Praha
obor: Sportovní diagnostika a výživové poradenství
ročník: 2.
patron: Lucie Beyerová Tomášková - majitelka a zakladatelka restaurace se zdravou výživou Zahrada v Teplicích

Vždy jsem se zajímala o zdravou výživu a zdravý životní styl, proto jsem se rozhodla, že budu tento obor studovat a věnovat se mu v budoucnu. Jsem ráda, že mým patronem se stala úspěšná podnikatelka Lucie Beyerová Tomášková, majitelka restaurace Zahrada v Teplicích, která je zaměřená na zdravou výživu. Věřím, že Lucka pro mě bude během mého studia oporou a zároveň velkou motivací a inspirací. Věřím také, že čas a energii, který mi věnuje a bude věnovat, ji budu moci jednou vrátit.


Pavel H.
škola: Univerzita Pardubice, katedra informatiky a elektrotechniky

město: Pardubice
obor: Řízení procesů
ročník: 2. ročník
patron: Peter Karpiš - kameraman, zakladatel a majitel soukromé firmy Camera Team s r.o., společně svou ženou Mgr. Veronikou Zounkovou

Jsem rád, že jsem se mohl připojit k Nadačnímu fondu Erudikon. Těší mě, že pro mě byl vybrán patron kameraman Peter Karpiš, který mě může inspirovat a podporovat ve směru, kterému se chci v budoucnu věnovat. Nahlédnout do zákulisí a vidět, jak se točí, jak se pracuje s kamerou, technikou, střihem, je pro mne velký sen. Bez mého patrona, který je profesionální televizní kameraman, bych se do zákulisí jen tak nepodíval. S ženou mého patrona, která má vytudovanou matematiku řeším integrály a další nepříjemné matematické věci, které mě brzdí ve studiu. Jsem rád, že jsem našel díky Erudikonu fajn lidi, které mi nabízejí pomocnou ruku, jednají se mnou lidsky, přátelsky, inspirují mě a vedou dál.


Tomáš N.
škola: Univerzita obrany

město: Brno
obor: Stavební inženýrství
ročník: 1. ročník
patron: Mgr. Petr Kraus

O Nadačním fondu Erudikon jsem se dozvěděl náhodou. Jsem rád, že se mohu připojit hned na začátku studia. Mým patronem se stal generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, kterého si moc vážím a obdivuji jako manažera. Těší mě, že právě on se rozhodl, že mě bude jako patron provázet během mého studia. I přesto, že obor historie je vzdálený oboru, který studuji, jsem si jistý, že manažerský přístup, do kterého patří plánovaní a disciplína, je jednou z mnoha věcí, které se od patrona mohu naučit.


Ilona K.
škola: NEWTON College

město: Brno
obor: 
ročník: 1. ročník
patron: Ing. Mirka Čejková - profesionální certifikovaný kouč, novinářka

Již jsem dostudovala obor sociálně právní činnost na Vyšší odborné škole a chtěla jsem se dále věnovat vlastnímu rozvoji a vzdělávání v oblasti managementu. Již od malička jsem se potýkala se zdravotními problémy, které vyústili v nádorové onemocnění, které mně zkomplikovalo život a následující studium. Jsem velmi ráda za pomoc ze strany školy a fondu Erudikon, který mi pomáhají plnit můj sen. Ve svém volném času se věnuji ochotnickému divadlu a sportovním aktivitám, kterými jsou pilates a jóga. Mojí patronkou je paní Mirka Čejková. Už první setkání s ní mi dalo obrovskou naději a klid, že se rychleji a efektivněji mohu posunout díky její podpoře dál ke svým snům. Její energie je pro mě motivací, nábojem a velkým vzorem.


Margita Š.
škola: NEWTON College

město: Praha
obor: Globální podnikání a management
ročník: 3. ročník
patron: Mgr. Anna Lukešová - psycholožka