O nadačním fondu

Posláním Erudikonu je umožnit studium na vysoké škole mladým lidem,
kteří se ocitli v náročné životní situaci


Nadační fond je nezisková a nestátní organizace založená v roce 2006. Během svého působení podpořila již 58 studentů, ze kterých jsou úspěšní lékaři, právníci, historici, pedagogové atp. Díky sponzorům jim bylo přiděleno téměř 5 500 000 Kč.

V akademickém roce 2019/2020 podporuje 7 studentů.

Student je podporován od počátku až do konce studia jak lidsky, tak finančně,
když je to potřeba.

Výsledkem činnosti Erudikonu jsou osobnostně zralí, vysokoškolsky vzdělaní jedinci, kteří umí využívat svůj potenciál a kteří se bez problémů zapojí do společnosti a budou prospěšní sobě a svému okolí.

Právě lidská podpora je to, co odlišuje Erudikon od obdobných nadací.

Jak funguje Erudikon?

Erudikon aktivně vyhledává talentované mladé lidi, kteří mají cíl studovat vysokou školu. Erudikon jim může být také nápomocný již při přípravě na přijímací zkoušky.

Smyslem je vést studenty k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a naučit je vzít svůj život a kariéru do vlastních rukou. K tomu je vede patron, který má většinou obdobnou specializaci jako obor studia daného studenta.

 

Jak vznikl Erudikon?

Autorství projektu Erudikonu patří panu Petru Krausovi, který založil, a byl jediným vlastníkem, soukromou vysokou školu NEWTON College, zaměřenou na moderní výuku managementu, psychologie a ekonomie. Do její filozofie zahrnul i pomoc studentům, kteří se rozhodli studovat jakýkoliv obor na jakékoliv vysoké škole. Tuto pomoc zaštítil Nadačním fondem Erudikon, který je součástí NEWTON College.

Jeho cílem bylo umožnit studium každému, kdo se touží vzdělávat, ale neumožňuje mu to jeho sociální situace. Finanční podporu považoval pouze za část podpory, proto do svého projektu zapojil patrony, kteří měli za úkol být dozorcem, koučem daného studenta, který se na ně může obrátit i v jiných nesnázích než jen těch finančních.

Patrony vybíral z řad svých přátel, kteří byli ochotni provázet studenta po celou dobu studia. Díky své odbornosti mohli a můžou umožnit studentovi lepší náhled do jejich studijního oboru. Patroni za celou dobu fungování Erudikonu strávili se svými studenty tisíce hodin, které obohatily a posunuly studenta nejen v osobním vývoji, ale i v tom odborném.

Tento model se osvědčil již v prvním roce a ukázal se jako velice efektivní. Během dalších let Erudikon prohluboval aktivitu studentů pomocí workshopů, supervizí, přínosných setkání. Jednou z větších aktivit byla společná cesta absolventů do Londýna. Cílem se stalo nejen "dohlížet" na studenta a přidělit mu peníze, ale systematicky studenta vést a motivovat ho.

Cílem bylo a je, aby student dokončil studium, stál pevně na svých nohou a uměl si najít zaměstnání odpovídající jeho vzdělání.

 

Podporujeme mladé talentované studenty

Chci také pomoci