Poradci

PhDr. Jaromír Matoušek - psycholog

Jak začala vaše spolupráce s Erudikonem?
Některé lidi okolo Erudikonu jsem znal již několik let. Jednoho večera slovo dalo slovo a kývl jsem na spolupráci. Otevřelo se pro mne společenství, jehož jednoduchá pravidla mohu bezezbytku přijímat. Jen díky té pečlivě promyšlené jednoduchosti pravidel je možné sdružovat studenty nadace s tak rozdílnými a složitými osudy. Když o Erudikonu přemýšlím, vnímám ho jako komunitu v tom pravém a čistém slova smyslu.

Erudikon si velmi váží vaší konzultační pomoci z oblasti psychologie. Jak naplňuje vaše pomoc přímo vás?
Třicet let jsem věrný psychologii. To mimo jiné znamená, že jsem věrný lidem, se kterými pracuji. Problémy mých klientů vnímám jako pouhý zlomek z celku jejich duše, která mnohdy bývá nadějeplná. Proto jsem s nimi rád.

Kde berete na tak náročnou práci energii?
Mé zájmy jsou ale samotářské. Píši básně a maluji. Žena je mým prvním kritikem a jediným partnerem do přírody. Nesportuji, nikdy jsem si však nepořídil domácí obuv.

Kam za vámi míří vaši klienti?
Před třemi roky jsme se přestěhovali z Prahy do Bechyně, městečka, kde končí vlak. Zde provozuji soukromou psychologickou praxi.


PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA - psycholožka a vyučující na NEWTON College

Využijete své vzdělání při spolupráci v Erudikonu? 
Když mě život zavál k Erudikonu, měla jsem za sebou už hodně vlastního studia (jsem absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, specializace antropologie a genetika člověka a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy oboru Psychologie a speciální pedagogika), které pro mě bylo cenným rozšířením obzorů. Možnost podporovat někoho v tomtéž mě velmi lákala a viděla jsem ve spolupráci možnost vzájemného obohacení. Ač jsem během studia prošla řadou praxí v neziskových organizacích a dalších zařízení v sociální oblasti, profesně jsem se nakonec nasměrovala do oblasti aplikované psychologie – personalistiky a andragogiky.

Máte velmi zajímavou profesi, která pomáhá mnoha lidem. Jak obohacuje vás? 
Mám to štěstí, že mám práci, která je i mým koníčkem a mohu se aktivně věnovat tomu, co mě zajímá nejvíc – lidem a jejich neustálému vývoji a rozvoji. Zaměřuji se na osobnostní rozvoj v nejrůznějších formách – Development Centra, koučování, psychodiagnostika, rozvojové kurzy. S tímto velmi dobře ladí akademická činnost na NEWTON College, kde mohu přímo ve výuce pracovat se studenty a představovat jim mnou již probádané oblasti. Největší radost mám, když druzí odcházejí spokojení a odnášejí si to, co zrovna potřebovali. I já sama vyhledávám věci, které mě zajímají a neustále chci vědět a zažívat něco dalšího v různých oblastech.

Spolupráce s neziskovými organizacemi vám není cizí. Co je pro vás cílem při takové spolupráci?
Neziskovky se tak staly „jen“ mou zálibou. Působila jsem 2 roky v Latě, kde jsem pracovala jako dobrovolník s ohroženou mládeží, spolupracuji i s Klubem přátel dětských domovů a dalšími, Erudikon nevyjímaje. Prostřednictvím mé velké lásky, skautingu, pracuji již 14 let cíleně s dětmi a mládeží, spolutvořím outdoorové, zážitkové a prožitkové aktivity. Mým cílem je ukázat smysluplné možnosti trávení času, vést k neustálé práci a poznávání sebe sama a tvořit přátelské společenství lidí na úrovni místní komunity.

Máte náročnou práci, která si žádá i odpočinek. Jak nejraději nabíráte novou sílu?
Moc ráda vařím pro hodně lidí, miluju vysokohorské putování a samotu v horách, vždy a pravidelně se vracím do České Kanady, na Albeř zejména. Hraju aktivně volejbal a porůznu sportuji ráda i jinak. Mám ráda klubové koncerty a malá kina.