Současní patroni

Osobní patron je nedílnou součástí naší podpory. Studentům poskytuje​ pomocnou ruku během celého studia. Vytváří s nimi projekt pro zmapování cílů studenta a jeho rozvoj


PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA

Co vám přináší role patrona?

Patronství je pro mě novou a obohacující formou spolupráce. Mně umožnilo nejen rozšíření zorného úhlu na věci kolem sebe, ale i obohacení po stránce osobnostní. Slávka je mírná, pilná, zapálená pro svou věc, neohlíží se příliš na hodnocení ostatních – vše co já se sama tak pracně učím, v tom všem je pro mě příkladem a inspirací. Právě tato vzájemnost v předávání mi na patronství přijde zajímavá.


Ing. Eva Jechová

Co vám přináší role patrona?

Patronství přináší mému životu nový rozměr. Osobní vztah ke studentovi mě zavazuje a motivuje k průběžnému zjišťování situace studenta a k jeho podpoře, a to jak po finanční, tak osobnostní stránce. Mám tu čest být patronkou dvou milých žen Adély a Kláry. 


Mgr. Petr Kraus

Co vám přináší role patrona?

Pro mě je patronství bytostnou a neoddělitelnou součástí Erudikonu jako takového. Není jen jedním ze zásadních způsobů pomoci studentům ve studiu a osobním rozvoji. Je současně prostorem rozvoje samotného patrona.  I když vše ostatní - peníze, tým, organizace -  jsou stejně tak podstatné k naplnění poslání našeho nadačního fondu, přeci jenom je naše pojetí patronství, jakožto primárně vztahu dvou lidí tím, co může mít svůj vlastní a důležitý smysl a může překonávat dočasnost našich nadačních projektů. A takovýchto vztahů se budu vždy rád účastnit.


Mgr. Kristýna Dvořáková 

Co vám přináší role patrona?
V Nadačním fondu Erudikon je jednou z klíčových myšlenek v práci s lidmi právě role patrona. Tuto roli vnímám velmi pozitivně, jelikož často mladým lidem schází v životě osoba, která by jim dodala podporu a motivaci k tomu jít dál a snažit se něco dokázat. Na základě mých dosavadních profesních zkušeností mohu říci, že právě takový patron může v životě člověka sehrát velmi klíčovou roli. Právě z tohoto důvodu jsem potěšena, že mohu být jedním z patronů Nadačního fondu Erudikon i já.

Spolupráce se studentkou Nikol je příjemným a otevřeným setkáváním, které přispívá k dosahování cílů, jaké si Nikol ve svém životě stanovuje. Její energie a nasazení jsou vskutku obdivuhodné. Pro mě jsou známkou toho, že spolupracuji s člověkem, který si zaslouží pozornost, pomoc a obdiv. Na naší spolupráci si cením její svědomitosti a otevřenosti. Ty umožňují tvořit z myšlenek konkrétní kroky, které vedoucí k dosahování cílů. Spolupráce s Nikol mi dává možnost radovat se a vidět její pokroky pokaždé, když se spolu setkáme.


Marek Vítek - patron studenta Františka

Františkův a můj příběh se začal psát před nějakými sedmi lety. František zrovna dokončil střední školu a měl jeden velký sen - studovat kameru na pražské FAMU. Já jsem v té době jezdil po světě coby publicista a dokumentarista, mapující různé konflikty a hladomory.
František se na mne díval jako na divného brouka. Bylo vidět, že se na zpravodajství a publicistiku dívá poněkud "shora". Není to přeci film... Já, jako zkušenější a starší kolega, jsem se naopak díval shovívavě na jeho filmový sen. Znal jsem v té době desítky kameramanů, kteří už to vzdali a točili, kdysi z jejich pohledu nehodnotné, zpravodajství a publicistiku.
Ale František to nevzdal. Chodil na kursy fotografie, studoval filmovou školu v Písku a "brigádničil" u svého milovaného filmu. Po šesti letech to dokázal. Studuje dalším rokem kameru na FAMU. Františkův sen žije. A já mu strašně držím palce.


Děkujeme patronům za podporu studentů.


Mgr. Danuše Svobodová - zakladatelka a ředitelka soukromé česko-anglické mateřské školy Sofia School v Praze Bohnicích a Úvalech
Ing. Pavla Gomba - ředitelka UNICEF
MUDr. Kateřina Cajthamlová - lékařka, psychoterapeutka, autorka několika knih, včetně nejnovější knihy Abecena moderního rodiče
Ing. Mirka Čejková - profesionální certifikovaný kouč, novinářka
JUDr. Martin Maisner, Ph.D, MCIArb - partner advokátní kanceláře Rowan Legal
Lucie Beyerová Tomášková - zakladatelka a majitelka restaurace se zdravou výživou Zahrada v Teplicích, koučka
Jana Mrákotová, manažerka TV Prima, vedoucí PR a marketingu
Peter Karpiš, kameraman a Mgr. Veronika Zounková, scénáristka, životní koučka
MgA. Lucia Kršáková, ředitelka výroby TV Prima
PhDr. Michal Lukeš, PhD. - ředitel Národního muzea v Praze
Mgr. Anna Lukešová - psycholog
Ing. Július Kudla - poradce, specialista na zahraniční obchod, člen dozorčí rady EGAP
JUDr. Jan Onheiser - partner AK Ongeiser Miechová advokátní kancelář, s.r.o.
Elin Špidlová - zpěvačka
PhDr. Pavel Štika
Tomáš Lisý - předseda občanského sdružení Sportability