Sponzoři

Každá finanční a materiální pomoc je pro studenta velkým darem

Firma či jedinec se mohou sami rozhodnout, jakou formou chtějí studenta podpořit, jak s ním spolupracovat.

Od roku 2006 bylo díky sponzorským darům studentům rozděleno téměř 5 500 000,- Kč.

Děkujeme touto cestou všem za jejich štědrost.

Programy, projekty, aktivity, materiální a finanční podpora, které jsou nezbytné pro fungování a naplnění smyslu Erudikonu, by se neobešly bez zájmu jedinců a firem. 

Každý měsíc nadační fond Erudikon přidělí studentům kolem 20 758,- Kč.​

Za Erudikon, za naše úspěšné abolventy i za současné studenty patří velké díky panu Petrovi Krausovi, Nadě Kalinovské Vanišové, kteří dlouhodobě finančně podporují naše studenty.

Chci se stát sponzorem

Více informací