Správní orgány NF Erudikon

Nadační fond reprezentuje Správní rada, která si jako svůj poradní orgán zřizuje Nadační výbor.
Kontrolním orgánem je Dozorčí rada. Členství ve všech těchto orgánech je čestné.

Pro každého studenta je připraven individuální projekt, který schvaluje Správní rada. Projekty jsou manažersky řízeny, jsou pravidelně monitorovány a vyhodnocovány.