Správní rada

Předseda správní rady

MUDr. Jan Mojžíš

je absolventem Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze, na které získal dvě atestace - z pediatrie a infekčních a tropických nemocí. Dále je držitelem britského certifikátu CTP pro konzultanty, lektory a organizátory vzdělávání, asociovaným členem CIPD London a absolventem řady postgraduálních manažerských kurzů nejrůznějšího zaměření. Má za sebou více než 25 let praxe v řízení společností.

V současné době pracuje jako rektor a předseda představenstva NEWTON College, a.s., předseda představenstva a hlavní konzultant společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. a předseda dozorčí rady NEWTON Holding, a.s. Je také řádným členem České konference rektorů, předseda Asociace soukromých vysokých škol ČR. Dříve externě vyučoval na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT Praha, kde přednášel problematiku řízení lidských zdrojů v programech MBA a MSc. Účasntnil se výzkumného projektu „Řízení lidských zdrojů technicky vzdělanými manažery“. Na NEWTON College přednášel problematiku řízení lidských zdrojů a související disciplíny. Ve společnosti NEWTON Solution Focused, a.s. se specializuje na poradenské projekty implementace systémů strategického řízení lidských zdrojů (zejména SHM), problematiku hodnocení manažerských kompetencí (personální audit, assessment centra) a související rozvoj vrcholových manažerů.

Mezi záliby MUDr. Jana Mojžíše patří motocykly, pejsci, turistika, lyžování, badminton a klasické filmy.
MUDr. Mojžíš se narodil v roce 1957, je třicet let ženatý, má dvě dospělé děti, dceru a syna.

Proč spolupracuji s NF Erudikon?
Nadaný a k dalšímu vzdělávání motivovaný člověk si podle mého názoru nepochybně zaslouží, aby byl ve svém snažení adekvátně podpořen. Proto jsem velmi přivítal nabídku možnosti spolupráce s Nadačním fondem Erudikon, jehož základní myšlenkou není pouze poskytování finanční, ale rovněž obecně lidské, odborné a zkušenostní podpory při naplňování individuálních rozvojových cílů svých klientů. Tyto cíle se velmi dobře propojují i s výstupními profily studentů vysoké školy, kterou vedu a která je zřizovatelem Nadačního fondu Erudikon.


Členové správní rady

Naďa Kalinovská Vanišová

Je spoluzakladatelka menší veřejně obchodní společnosti VAS. Nyní statutárním zástupcem společnosti stejného jména, která se převážně věnuje rekonstrukci historických objektů, komplexní realizaci staveb a správě a údržbě objektů. Za deset let dokázala z nenápadné společnosti vybudovat firmu, která se letos významnou měrou podílí na rekonstrukci a restaurování Karlínského hudebného divadla, pražského centra Paladium, hotelu Imperiál a Státní opery Praha. Význačně podporuje veřejně prospěšné iniciativy a z titulu předsedy LTC Zbraslav prosadila, a uvedla v život, komplexní výchovný systém pro mládeže pod názvem Projekt 2004. Své manažerské znalosti a zkušenosti si rozšiřuje studiem na Vysoké škole NEWTON College v Brně.

Proč spolupracuji s NF Erudikon?
Podporu výchovných programů určených talentovaným studentům považuji za jednu z cest, jak udržet vzdělanost nastupujících generací na úrovni srovnatelné se zahraničím.


JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, viceprezident České společnosti pro systémovou Integraci, člen executive committee mezinárodní právní asociace MULTILAW. Má za sebou více než 20 let právní praxe, z toho 15 let v advokacii. Je předním odborníkem v oblasti práva informačních technologií, telekomunikací, outsourcingu, smluvního práva, ochrany dat a teorie vyjednávání. Je vyhledávaným přednášejícím v ČR i zahraničí, je spoluautorem řady publikací v oboru. V současné době působí jako společník advokátní firmy ROWAN LEGAL, sdružení advokátů v Praze a ROWAN LEGAL s.r.o. v Bratislavě. Působí rovněž jako rozhodce stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře české republiky a Agrární komoře české republiky a je kandidátem na rozhodce pro rozhodování sporů o domény EU v rámci Evropské Unie.

Proč spolupracuji s NF Erudikon?
Nadační fond Euridikon jsem se rozhodl podporovat kvůli cílům, které si stanovil, zejména v oblasti zpřístupňování vzdělání nadaným dětem ze sociálně slabších skupin, vzhledem k tomu, že tuto aktivitu považuji v dané oblasti jako jedinou smysluplnou cestu s nadějí na konkrétní výsledky.


PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA

Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, specializace antropologie a genetika člověka a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřením na psychologii, na UK též získala rigorózní zkouškou z psychologie. Během studia prošla řadou praxí v neziskových organizacích a dalších zařízení v sociální oblasti. Po studiu metodicky vedla projekt podpory studia pod záštitou Institutu pedagogicko-psychologického poradenství. Od roku 2007 se věnuje oblasti řízení lidských zdrojů jako konzultant a kouč. V současné době působí i na NEWTON College jakožto externí vyučující a členka akademické rady. Již přes 9 let spolutvoří outdoorové, zážitkové a prožitkové aktivity pro děti a mládež.

Proč spolupracuji s NF Erudikon?
Spolupráce s nadačním fondem Erudikon je pro mě nejen prostor pro aktivní podporu mladých talentovaných lidí, ale i platformou pro setkávání se s mnoha zajímavými osobnostmi, ať už studenty či patrony. Je motivující vidět konkrétní výsledky našeho snažení a moci přímo podporovat konkrétního člověka.


Ing. Milan Lindner, Ph.D.

Absolvent postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Hospodářská politika se specializací na otázky regionálního rozvoje a veřejné správy. V současné době zastává pozici prorektora a současně vyučujícího vysoké školy NEWTON College. Paralelně působí i jako konzultant a lektor poradenské společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s., externě vyučuje rovněž na Vysoké škole ekonomické v Praze. Specializuje se na organizační poradenství, návrhy systémů hodnocení, motivace a odměňování, zabývá se též tématy organizace a efektivní spolupráce lidí se zvláštním zaměřením na problematiku státní správy a samosprávy.

Proč spolupracuji s NF Erudikon?
Z osobní zkušenosti vím, jaký má pro studenta nadační podpora význam, a to nejen z hlediska finančního, ale i obecně motivačního. Poskytnutou podporu jsem vždy chápal jako výraz uznání a současně důvěry v to, že bude mnou smysluplně využita a v budoucnu adekvátně zúročena, a to i ve prospěch ostatních. Výše uvedené vnímám jako určitý osobní závazek, kterému chci dostát - a jak to vlastně učinit vhodněji nežli vlastním zapojením se do nadační činnosti?


Mgr. Petr Šedý

Informace budou doplněny.