Studenti

V akademickém roce 2019/2020 
podporujeme 7 studentů


Erudikon je otevřený pro studenty všech vysokých škol a univerzit. Sami aktivně vyhledáváme mladé lidi, které můžeme podpořit, stejně tak se nám studenti mohou ozývat sami.

Naše pomoc spočívá v podpoře materiální a lidské. Ta je postavena na vztahu studenta a osobního patrona, který ho provází  během celého studia a je mu podporou lidskou i odbornou. Patron pomáhá při osobnostním rozvoji a růstu.

Erudikon poskytuje studentům též další možnosti a aktivity.

Každý student za pomoci svého patrona vypracuje projekt na příslušný akademický rok. Ten během roku konzultují, aktualizují a na konci roku připraví jeho zhodnocení.

 

Člověk má rozum, aby rozeznával, a vůli, aby volil, cokoli je kde dobrého nebo zlého.
— Jan Amos Komenský —

Student a jeho patron

  • student se kdykoliv může obrátit na svého patrona, pokud se ocitne v situaci, kdy potřebuje poradit se studiem, materiální pomocí, dostane se do nesnází
  • požadavky na jakoukoliv změnu ve studijním projektu studenta předloží jeho patron správní radě
  • student svého patrona informuje o průběhu studia minimálně 4x během akademického roku - záleží ale pouze na nich, jaký počet schůzek, konzultací, vzájemného setkávání si oba nastaví

Chci být studentem

Více informací